Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Έργα ΕΣΠΑ


ekt epanek banner

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία του ελέγχου της αγοράς τυχερών παιγνίων

Η ΕΕΕΠ, εδώ και αρκετά χρόνια, σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιοποιεί με συστηματικό τρόπο τις πλέον σύγχρονες εφαρμογές και συστήματα για την εποπτεία και τον έλεγχο της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων. Τα συστήματα και οι διαδικασίες αναπροσαρμόζονται και βελτιώνονται συνεχώς με σκοπό να καταστήσουν αποδοτικότερο το έργο της Αρχής. Στο παραπάνω πλαίσιο η Αρχή υλοποιεί δύο (2) συγχρηματοδοτούμενα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ) και περιλαμβάνονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Έργο 1: «Διαχείριση Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων Παιγνίων και Παρόχων Υπηρεσιών Παιγνίων, Εποπτεία και Έλεγχος Παιγνίων, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες G2x», με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5045584.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Προϋπολογισμός έργου: 545.411,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή: Ε.Υ.Δ. Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Δικαιούχος: Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

Διάρκεια υλοποίησης: 17 μήνες
Ανάδοχος έργου: Ένωση Εταιρειών «ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ Ε.Π.Ε.–COSMOS COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.»
Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης: 28/07/2021
Στάδιο υλοποίησης: Ολοκληρώθηκε
Διακήρυξη έργου: 03/2020

Σκοπός έργου:

Δημιουργία της τεχνολογικής υποδομής για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων παιγνίων και παρόχων υπηρεσιών παιγνίων. Η επέκταση και ολοκλήρωση της υφιστάμενης υποδομής της Αρχής, ώστε σε πρώτο στάδιο να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της για αναγνώριση και ενσωμάτωση νέων τομέων τυχερών παιγνίων στην ελληνική επικράτεια και σε δεύτερο στάδιο, να είναι δυνατή η πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη παροχή υπηρεσιών της Αρχής προς τις επιχειρήσεις, το δημόσιο και τους πολίτες. Tο έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

  • Αναβάθμιση εξοπλισμού υπολογιστικού κέντρου
  • Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Αδειών και Πιστοποιήσεων Καταλληλότητας
  • Δημιουργία Μητρώου Αποκλειόμενων Παικτών
  • Ανάπτυξη εφαρμογής καταγγελιών και αναφορών παράνομου στοιχηματισμού
  • Εφαρμογή για τη διαχείριση του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων (Φ.Ε.) τυχερών παιγνίων (Blacklist)
  • Εφαρμογή για την ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνων Φορέων Εκμετάλλευσης και Παιγνίων
  • Ενέργειες Προβολής και Δημοσιότητας

Έργο 2: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κεντρικής Αποθήκης Δεδομένων και Πληροφοριακού Συστήματος Αναφορών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας της Ε.Ε.Ε.Π. για την Εποπτεία και τον Έλεγχο των Κατόχων Άδειας Παροχής Υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου», με Κωδικό ΟΠΣ 5074825.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Προϋπολογισμός έργου: 1.220.160,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή: Ε.Υ.Δ. Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Δικαιούχος: Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες
Ανάδοχος έργου: -
Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης: -
Στάδιο υλοποίησης: Για συμβασιοποίηση
Διακήρυξη έργου: 01/2021

Σκοπός έργου:
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η δημιουργία τεχνολογικής υποδομής, προκειμένου η Ε.Ε.Ε.Π. να υποδεχτεί τα μεγάλου όγκου και ειδικής πολυπλοκότητας δεδομένα των Κατόχων Άδειας διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται στους σχετικούς Κανονισμούς Παιγνίων. Η τεχνολογική υποδομή περιλαμβάνει:

 • Αναβάθμιση της υποδομής του υπολογιστικού κέντρου της Ε.Ε.Ε.Π., προκειμένου η Αρχή να υποστηρίξει τη διαχείριση του όγκου των δεδομένων που θα συλλέγονται από τα συστήματα των Κατόχων Άδειας και να τηρεί με ασφαλή τρόπο τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις [τουλάχιστον δέκα (10) έτη].
 • Ανάπτυξη κεντρικής αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) για τη συλλογή, τον μετασχηματισμό, την αποθήκευση και τη διαχείριση των δεδομένων.
 • Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αναφορών και επιχειρηματικής ευφυίας για την ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων των Κατόχων Άδειας.
 • Ανάπτυξη υποδομής αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων.

Τα ανωτέρω συστήματα, εφαρμογές και εξοπλισμός θα είναι ανοικτά και επεκτάσιμα, ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα στην Ε.Ε.Ε.Π., να εισαγάγει, σταδιακά, και άλλους Κατόχους Άδειας, είτε από το ίδιο κανάλι διεξαγωγής (διαδίκτυο), ή από διαφορετικά κανάλια (π.χ. Καζίνο, VLTs, Παίγνια Ιπποδρόμου κ.α.).

Στο πλαίσιο της ανωτέρω επέκτασης συμπεριλαμβάνεται το Έργο παροχή υπηρεσιών περαιτέρω ανάπτυξης, συντήρησης και υποστήριξης του συστήματος, μέσω ειδικής Σύμβασης Διασφάλισης Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών (ΣΔΕΠΥ), για χρονική περίοδο ενός (1) έτους μετά την παραγωγική του λειτουργία.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video