Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Πιστοποίηση τεχνικών


Με τη με αριθμό 115/4Α/11.7.2014 (Β 2045) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων», ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης των τεχνικών των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων καθώς και των τεχνικών τυχερών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, οι οποίοι, με την πιστοποίησή τους, μπορούν να προβαίνουν νόμιμα στην εγκατάσταση, επισκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και γενικά επέμβαση σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα.

Κάθε τεχνικός, προκειμένου να προβαίνει στην εγκατάσταση, επισκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και γενικά επέμβαση σε οποιοδήποτε πιστοποιημένο παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα, υποχρεούται να έχει λάβει πιστοποίηση της αντίστοιχης ειδικότητας από την Ε.Ε.Ε.Π..

Οι τεχνικοί πιστοποιούνται, με αίτησή τους, για τις παρακάτω ειδικότητες:

 • Τεχνικοί ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων (κωδικός Α1).
 • Τεχνικοί παιγνιομηχανημάτων ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων (κωδικός Α2).
 • Τεχνικοί τυχερών παιγνίων (κωδικός Β1).
 • Τεχνικοί παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων τύπου VLT (κωδικός Β2).

Οι τομείς σπουδών καθώς και η εμπειρία και κατάρτιση που είναι σχετικές με την πληροφορική ή τα πληροφορικά συστήματα, αποτελούν προϋποθέσεις για την πιστοποίηση τεχνικού παιγνίων (ειδικότητες με κωδικούς Α1 και Β1). Οι τομείς σπουδών καθώς και η εμπειρία και κατάρτιση που είναι σχετικές με τα πληροφορικά συστήματα, τα ηλεκτρονικά και την ηλεκτρολογία, αποτελούν προϋποθέσεις για την πιστοποίηση τεχνικού παιγνιομηχανημάτων (ειδικότητες με κωδικούς Α2 και Β2).

Ένα πρόσωπο για να λάβει πιστοποίηση τεχνικού, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής.
 2. Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.
 3. Να μην έχει ουδέποτε στο παρελθόν απωλέσει άδεια τεχνικού ή πιστοποίηση τεχνικού παιγνίων ή παιγνιομηχανημάτων σε οποιαδήποτε χώρα (ισχύει μόνο για τους κωδικούς Β1 και Β2).
 4. Να διαθέτει κατ΄ελάχιστον:
 • α) αναγνωρισμένο πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφορικά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά, ή
 • β) αναγνωρισμένο πτυχίο μεταλυκειακής εκπαίδευσης, ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφορικά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά και τουλάχιστον, τρία (3) έτη τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο ή τριάντα (30) ώρες συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης, ή
 • γ) αναγνωρισμένο πτυχίο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικότητας σχετικής με την πληροφορική, τα πληροφορικά συστήματα, την ηλεκτρολογία ή τα ηλεκτρονικά και τουλάχιστον, τρία (3) έτη τεκμηριωμένης εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο ή τριάντα (30) ώρες συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης, ή
 • δ) απολυτήριο γενικού λυκείου και έξι (6) τουλάχιστον έτη τεκμηριωμένης εμπειρίας στο αντικείμενο ή εβδομήντα (70) ώρες συναφούς επαγγελματικής κατάρτισης.

Πιστοποίηση τεχνικού μπορούν να λάβουν και νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι ένας τουλάχιστον από τους εταίρους στην περίπτωση προσωπικής εταιρείας ή μέλος της διοίκησης ή διαχειριστής στην περίπτωση των μη προσωπικών εταιρειών ή ένα τουλάχιστον μέλος του προσωπικού της, είναι ήδη πιστοποιημένος τεχνικός.

Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί εγγράφονται στο Μητρώο Τεχνικών που τηρεί η Ε.Ε.Ε.Π., και δικαιούνται να χρησιμοποιούν το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π. στα εμπορικά τους έντυπα και στην εμπορική τους επικοινωνία, με τους όρους και τις προδιαγραφές που η Αρχή ορίζει.

Η πιστοποίηση χορηγείται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τη με αριθμό 115/4Α/11.7.2014 (Β 2045) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων».

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video