Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Επιχειρήσεις καζίνων


Ο διοικητικός έλεγχος και η εποπτεία της λειτουργίας των καζίνων είναι διαρκής, καθημερινός και επιτόπιος, ασκείται από την Ε.Ε.Ε.Π. από κλιμάκια ελέγχου που συγκροτούνται με τους εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους της Αρχής.

Σκοπός του διοικητικού ελέγχου των καζίνων είναι η πλήρης διασφάλιση των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων πλευρών, δηλαδή των εισερχομένων στα καζίνο πελατών, των επιχειρήσεων καζίνων και του Δημοσίου.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την επιτόπια, συνεχή και καθημερινή διακρίβωση και επιβεβαίωση ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στα καζίνα, κατά τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων είναι οι προβλεπόμενες και ότι όλα τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων πληρούν τις γενικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και το σύνολο των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας που τίθενται από τον Κανονισμό Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο [Τ/6736 (Β 929/4.7.2003)] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις κείμενες διατάξεις και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.

Ο έλεγχος στα καζίνα περιλαμβάνει τα εξής:

  • Τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και των υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία κάθε καζίνου.
  • Έλεγχο κτιρίων και εγκαταστάσεων.
  • Έλεγχο για την διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων.
  • Έλεγχο για τη διαδικασία αδειοδότησης, προμήθειας και εγκατάστασης των τυχερών παιγνίων.
  • Έλεγχο για την τήρηση των όρων της παραχώρησης της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κάθε καζίνου.
  • Έλεγχο για ορθή εγκατάσταση και λειτουργία όλων των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών (ρουλέτας, παιγνιομηχανημάτων).
  • Έλεγχο για την ορθή διεξαγωγή τόσο των επιτραπέζιων (ρουλέτα, black jack, κλπ) όσο και των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (slot machines).
  • Υποβολή γραπτών υποδείξεων εκ μέρους των ελεγκτών προς το καζίνο, με κοινοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π., σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων και στην καταλληλότητα των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τους.
  • Υποδοχή παραπόνων και υποδείξεων παικτών, την αξιολόγησή τους και αντιμετώπισή τους, όπου είναι δυνατό.

Τέλος, η Ε.Ε.Ε.Π., δια των κλιμακίων των εντεταλμένων υπαλλήλων της ελέγχει, την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4255/2014 (Α 89) καθώς και των διατάξεων της με αριθμό 111/2/24.6.2014 (Β 1794) απόφασής της, «Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2206/1994, όπως ισχύει». Το αντικείμενο του κανονισμού είναι ο καθορισμός του ακριβούς χρόνου, της διαδικασίας και των αναγκαίων εγγράφων που τηρούνται για την απόδοση των χρημάτων του Ελληνικού Δημοσίου από τη συμμετοχή του στο μικτό κέρδος παιγνίων που διεξάγονται από τις επιχειρήσεις καζίνων, όπως η συμμετοχή αυτή έχει προσδιοριστεί από τις άδειες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων αυτών, τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των επιχειρήσεων και τις κείμενες διατάξεις.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video