Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Ηλεκτρονικά τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια


Η διεξαγωγή των ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει και είναι ελεύθερη, υπό τον όρο της τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων.

Η Ε.Ε.Ε.Π. είναι η αρμόδια αρχή για την έκδοση των αδειών εκμετάλλευσης, τη χορήγηση των πιστοποιήσεων των παιγνίων, των παιγνιομηχανημάτων, των κατασκευαστών, των εισαγωγέων, και των καταστημάτων διεξαγωγής των ηλεκτρονικών τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων.

Οι διαδικασίες έκδοσης των παραπάνω αδειών εκμετάλλευσης και πιστοποιήσεων, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, οι διοικητικές κυρώσεις καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται με τη με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 3225), απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα».

Με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης και πιστοποίησης καθώς και τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η Ε.Ε.Ε.Π. έχει αναπτύξει Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video