Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Παιγνιομηχανήματα


Κάθε παιγνιομηχάνημα ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων που είναι εγκατεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε πιστοποιημένο κατάστημα, πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π.

Για κάθε παιγνιομηχάνημα απαιτείται χωριστή πιστοποίηση. Η πιστοποίηση χορηγείται στον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα, και, σε κάθε περίπτωση, στον νόμιμο κάτοχο του παιγνιομηχανήματος, σύμφωνα με τη με αριθμό 130/2/18.11.2014 (Β 3225) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα», όπως ισχύει.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εφόσον έχουν εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων και χρησιμοποιούνται για την κατ’ επάγγελμα εκμετάλλευση των παιγνίων αυτών, θεωρούνται και αντιμετωπίζονται ως παιγνιομηχανήματα.

Ένα παιγνιομηχάνημα, για να λάβει πιστοποίηση, πρέπει να φέρει σήμανση CE ή την αντίστοιχη, στην περίπτωση που έχει κατασκευαστεί ή διατεθεί σε κράτος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), το οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή στην Τουρκία, για τα προϊόντα των οποίων εφαρμόζεται ρήτρα αμοιβαίας αναγνώρισης.

Για την χορήγηση της πιστοποίησης υποβάλλεται σχετική αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.

Κάθε πιστοποιημένο παιγνιομηχάνημα που εγκαθίσταται προς εκμετάλλευση, μπορεί να έχει εγκατεστημένα, αποκλειστικά και μόνο, πιστοποιημένα παίγνια. Κάθε μεταβολή των εγκατεστημένων στο παιγνιομηχάνημα πιστοποιημένων παιγνίων πρέπει να γνωστοποιείται στην Ε.Ε.Ε.Π.

Kάθε πιστοποιημένο παιγνιομηχάνημα φέρει σήμα νόμιμης λειτουργίας στο οποίο αναγράφονται:

  1. Ο κωδικός πιστοποίησης του παιγνιομηχανήματος που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
  2. Ο μοναδικός σειριακός αριθμός (serial number) του παιγνιομηχανήματος που φέρει από τον κατασκευαστή του.
  3. Η επωνυμία του κατασκευαστή.
  4. Το λογότυπο της Ε.Ε.Ε.Π.
  5. Ο ιστότοπος, στον οποίο είναι καταχωρημένα τα πιστοποιημένα παίγνια που έχουν εγκατασταθεί στο παιγνιομηχάνημα, οι κωδικοί πιστοποίησης των παιγνίων αυτών, η ηλικιακή τους διαβάθμιση και οι περιγραφικές ενδείξεις όπως ορίζονται.

Απόσυρση πιστοποιημένου παιγνιομηχανήματος από την αγορά, πραγματοποιείται μόνο μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π., η οποία αφαιρεί το σήμα νόμιμης λειτουργίας και διαγράφει το παιγνιομηχάνημα από το σχετικό Μητρώο.

Για την πιστοποίηση Παιγνιομηχανήματος καταβάλλεται παράβολο αίτησης και εφάπαξ τέλος πιστοποίησης.

Η Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτεί σχετικό Μητρώο Πιστοποιημένων Παιγνιομηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών Παιγνίων που αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video