Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διεθνείς συνεργασίες


Η Ε.Ε.Ε.Π. προκειμένου να εδραιώσει την διεθνή παρουσία της και να ενισχύσει την τεχνογνωσία της σε θέματα αρμοδιότητάς της, έχει αναπτύξει σειρά επαφών με φορείς του εξωτερικού, είτε συμμετέχοντας ως μέλος σε δίκτυα εκπροσώπησης των ρυθμιστικών Αρχών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, είτε με τη συμμετοχή της σε ομάδες έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε, ακόμη, αναπτύσσοντας άμεση συνεργασία με ομόλογες ρυθμιστικές Αρχές.

Συμμετοχές σε δίκτυα εκπροσώπησης ρυθμιστικών Αρχών

  • Gaming Regulators European Forum (GREF): πρόκειται για θεσμοθετημένο φόρουμ, των ρυθμιστικών Αρχών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • International Association of Gaming Regulators (IAGR): αποτελείται από εκπροσώπους ρυθμιστικών Αρχών τυχερών παιγνίων από το διεθνές περιβάλλον.

Σκοπός και των δύο δικτύων, είναι η προώθηση της αποτελεσματικότητας του έργου της ρύθμισης των τυχερών παιχνιδιών, η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας, η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών Αρχών τυχερών παιχνιδιών, ενώ αποτελούν κεντρικό σημείο επαφής και παροχής στοιχείων για τους κυβερνητικούς φορείς και τους εκπροσώπους της διεθνούς βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών.

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με ομόλογες ρυθμιστικές Αρχές

Η Ε.Ε.Ε.Π., ως αρμόδια ρυθμιστική Αρχή, εκπροσωπεί τη χώρα στην Ειδική ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου (Expert Group on Online Gambling). Η διάρκεια των εργασιών της ομάδας είχε οριστεί με τη με αριθμό C(2012)8795 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία τριετία, η οποία παρατάθηκε με τη με αριθμό C(2015)8643 όμοια απόφασή της για άλλη μία τριετία, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Έργο της ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι η ανάπτυξη διαλόγου για τη διαμόρφωση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφορικά με τις βασικές αρχές και τα πρότυπα που πρέπει να διέπουν την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου (Towards a comprehensive european framework for online gambling).

Τον Νοέμβριο του 2015 υπεγράφη Συμφωνία διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών των περισσοτέρων κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπέγραψε ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π.

Η συμφωνία καλύπτει κυρίως τους τομείς της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με τους παρόχους τυχερών παιγνίων, της προστασίας των παικτών, της ακεραιότητας των παιγνίων, του περιορισμού μη απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών και της αξιοποίησης καλών πρακτικών.

Πέρα από την παραπάνω συμφωνία, η Ε.Ε.Ε.Π. έχει ήδη αναπτύξει συνεργασία με ομόλογες ρυθμιστικές Αρχές του εξωτερικού, ανταλλάσσοντας επισκέψεις, συναντήσεις εργασίας και αλληλογραφία με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η Συμφωνία διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών EN EL

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video