Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Κατασκευαστές & Εισαγωγείς VLTs


Κάθε κατασκευαστής ή εισαγωγέας προκειμένου να προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και γενικά να διαθέτει, οποιοδήποτε παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα τύπου VLT, υποχρεούται να έχει λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π.

Πιστοποίηση κατασκευαστή

Σύμφωνα με τον Κανονισμό διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, κάθε κατασκευαστής, προκειμένου να προμηθεύει, να πωλεί, να μεταπωλεί, να εκμισθώνει, να προωθεί, να προσφέρει, να διανέμει και γενικά να διαθέτει οποιοδήποτε παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα τύπου VLT που κατασκευάζει υποχρεούται να έχει λάβει πιστοποίηση κατασκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Κατασκευαστών που τηρείται από αυτή.

Ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο για να λάβει πιστοποίηση κατασκευαστή από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να ασκεί κατ’ επάγγελμα τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
  2. Να διαθέτει ή να έχει νομίμως απαλλαγεί από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άδεια λειτουργίας.

Ο πιστοποιημένος κατασκευαστής δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π., στα εμπορικά του έντυπα και στην εμπορική του επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή θα ορίζει.

Η πιστοποίηση κατασκευαστή χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π.

Εάν η επιχείρηση βρίσκεται στην αλλοδαπή, ορίζει, με έγγραφο χορήγησης ειδικής πληρεξουσιότητας, νόμιμο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα φυσικό πρόσωπο, μόνιμο κάτοικο της Ελλάδας, το οποίο υποβάλλει την αίτηση.

Για την έκδοση πιστοποίησης κατασκευαστή καταβάλλεται παράβολο για την αίτηση και τέλος για τη χορήγηση και την ετήσια ανανέωση της πιστοποίησης. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης πιστοποίησης.

Πιστοποίηση εισαγωγέα

Σύμφωνα με τον Κανονισμό διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, κάθε εισαγωγέας, προκειμένου να προμηθεύει, πωλεί, μεταπωλεί, εκμισθώνει, προωθεί, προσφέρει, διανέμει και γενικά να διαθέτει, οποιοδήποτε παίγνιο ή παιγνιομηχάνημα τύπου VLT υποχρεούται να έχει λάβει πιστοποίηση εισαγωγέα από την Ε.Ε.Ε.Π. και να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εισαγωγέων που τηρείται από αυτή.

Μία επιχείρηση για να λάβει πιστοποίηση εισαγωγέα από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με την εμπορία παιγνίων ή παιγνιομηχανημάτων.

Ο πιστοποιημένος εισαγωγέας δικαιούται να χρησιμοποιεί το σήμα της Ε.Ε.Ε.Π. στα εμπορικά του έντυπα και στην εμπορική του επικοινωνία, με τους όρους και προδιαγραφές που κάθε φορά αυτή ορίζει.

Πιστοποίηση εισαγωγέα χορηγείται ύστερα από αίτηση στην Ε.Ε.Ε.Π. Εάν η επιχείρηση βρίσκεται στην αλλοδαπή, ορίζει, με έγγραφο χορήγησης ειδικής πληρεξουσιότητας, νόμιμο εκπρόσωπό της στην Ελλάδα φυσικό πρόσωπο, μόνιμο κάτοικο της Ελλάδας, το οποίο υποβάλλει την αίτηση.

Για την έκδοση πιστοποίησης εισαγωγέα καταβάλλεται παράβολο για την αίτηση και τέλος για τη χορήγηση και την ετήσια ανανέωση της πιστοποίησης. Μη εμπρόθεσμη καταβολή του ετήσιου τέλους επιφέρει την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης πιστοποίησης.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video