Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Παίγνια για VLTs


Κάθε τυχερό παίγνιο που διεξάγεται με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, που εγκαθίσταται σε πιστοποιημένα καταστήματα, πρέπει να είναι πιστοποιημένο από την Ε.Ε.Ε.Π.

Η πιστοποίηση χορηγείται στον πιστοποιημένο κατασκευαστή ή στον πιστοποιημένο εισαγωγέα, ή στον Φορέα Εκμετάλλευσης (ΟΠΑΠ Α.Ε.) ή στον παραχωρησιούχο.

Ένα τυχερό παίγνιο που διεξάγεται με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, για να λάβει πιστοποίηση από την Ε.Ε.Ε.Π., πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Αποτελεί εφαρμογή λογισμικού που εγκαθίσταται σε ηλεκτρονικά υποστηρικτικά μέσα, η οποία συμμορφώνεται προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Κανονισμό διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
  2. Ο τρόπος υπολογισμού του κέρδους βασίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα πιστοποιημένης Γεννήτριας Τυχαίων Αριθμών, σε συνδυασμό με τη στρατηγική του παίκτη, εφόσον η χρήση της στρατηγικής αυτής, απαιτείται ή επιτρέπεται από το παίγνιο να έχει επιπτώσεις στην έκβασή του.
  3. Το αποτέλεσμα των τυχαίων γεγονότων του παιγνίου δεν επηρεάζεται, ελέγχεται ή σχετίζεται με ο,τιδήποτε άλλο, εκτός από τις αριθμητικές τιμές που παράγονται από πιστοποιημένη Γεννήτρια Τυχαίων Αριθμών, σε σχέση με τον εκάστοτε ισχύοντα πίνακα απόδοσης κερδών και τους ισχύοντες κανόνες του παιγνίου.
  4. Το λογισμικό του παιγνίου είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αποδίδει κατά μέσο όρο σε ένα στατιστικά σημαντικό αριθμό συμμετοχών, τουλάχιστον το, κατά τον θεωρητικό υπολογισμό, Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout), όπως αυτό ορίζεται στην αίτηση πιστοποίησής του. Το Αποδιδόμενο Ποσοστό Κέρδους (payout) δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 80% για κάθε παίγνιο. Αυτή η παράμετρος ελέγχεται μόλις οι κύκλοι παιγνίου φτάσουν τον αριθμό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000), και κατόπιν αυτού, ανά πέντε εκατομμύρια (5.000.000) Κύκλους Παιγνίων.
  5. Τα ποσά με τα οποία μπορεί να συμμετέχει ο παίκτης στο παίγνιο εμφανίζονται στην οθόνη κάθε παιγνιομηχανήματος.
  6. Το χρονικό διάστημα από την έναρξη συμμετοχής του παίκτη στο παίγνιο μέχρι και την έκδοση του αποτελέσματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριών (3) δευτερολέπτων.
  7. Το μέγιστο ποσό κέρδους του παιγνίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανά κύκλο παιγνίου, συμπεριλαμβανομένης της αξίας όλων των πρόσθετων επιβραβεύσεων του παιγνίου.
  8. Τα σύμβολα, ή οποιεσδήποτε άλλες απεικονίσεις που χρησιμοποιούνται στο παίγνιο δεν πρέπει να προσβάλλουν τα χρηστά ήθη, τα θρησκευτικά και εθνικά σύμβολα.
  9. Διαθέτει ρύθμιση ώστε, πριν την εισαγωγή του μέσου πληρωμής, να ενημερώνεται ο παίκτης για τον αριθμό πιστοποίησης του παιγνίου που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π.
  10. Ο κατασκευαστής ή/και ο εισαγωγέας του να είναι πιστοποιημένοι από την Ε.Ε.Ε.Π. και να αποτελούν μέλη του αντίστοιχου Μητρώου.

Για τη χορήγηση πιστοποίησης παιγνίου καταβάλλεται παράβολο για την αίτηση και εφάπαξ τέλος πιστοποίησης.

Νέα έκδοση ήδη πιστοποιημένου παιγνίου ή προσθήκες και μετατροπές στο υφιστάμενο θεωρείται νέο παίγνιο, το οποίο πρέπει και να πιστοποιηθεί. Στην υποχρέωση αυτή περιλαμβάνονται και τα παίγνια εκείνα, τα οποία αποτελούν συστατικά μέρη παιγνίων τύπου multi games, που έχουν ήδη λάβει πιστοποίηση ως σύνολο και για τα οποία υπάρχει η πρόβλεψη να διατίθενται στην αγορά ως αυτόνομα παίγνια.

Η Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτεί Μητρώο Πιστοποιημένων Παιγνίων για παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, που αναρτάται στον διαδικτυακό της τόπο.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video